محصولات

ایر تراپ

ایر تراپ

توضيح فارسي : نمونه ای از اقلام موجود در دلفین بخار انواع کنترل والوهای پنوماتیکی الکتریکی، انواع شیرهای فشار شکن، انواع i-p و پوزیشنر، انواع چک والوها، انواع گیت والوها، انواع گلوب والوها ، انواع شیرهای ترموستاتیک، انواع شیرهای پروانه ای، لول سوئیچ و کنترل سطح ها می باشد.

نام ایر تراپ :

ایر تراپ

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79880-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79880-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79880-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

7789