محصولات

وکیوم بریکر ولو

توضيح فارسي : کاربرد:

در مسیر لوله های مایعات، در برخی مواقع در قسمتهایی از آن ها وکیوم ایجاد می شود که این قسمت ها مانع حرکت مایع در داخل لوله ها می شوند و میزان کارایی سیستم را کاهش می دهند . در منابع مایعات نیز به هنگام تخلیه در درون آنها وکیوم ایجاد می شود که مانع تخلیه سیال میشود. علاوه بر این وکیوم ایجاد شده منبع را به سمت دورن تحت فشار قرار می دهد که می تواند آن را از فرم اصلی خود خارج کند. ولو وکیوم بریکر با رفع وکیوم های ایجاد شده مانع بروز این مشکلات می شود. این ولو به منظور کاربری های عمومی در مسیر کندانس های بخار یا سیستم های مایعات و منابع مربوطه طراحی شده است.
طرز کار:
وکیوم ایجاد شده در قسمت ورودی سیستم، ساچمه را به سمت بالا هدایت می کند و مسیر ورودی هوا را به داخل سیستم باز می نماید. سپس هوا ز بیرون به سمت محل وکیوم شده کشیده می شود و پس از اینکه فشار در طرف سیستم به حالت تعادل رسید، ساچمه مجددا به مخا اولیه خود باز می گردد.

نام خلاء شکن :

وکیوم بریکر ولو

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79881-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79881-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79881-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

4502