محصولات

تله بخار ترموستاتیکی خطی TT-21

توضيح فارسي : طرز کار :
تراپ TT-21 براساس خاصیت ترموستاتیکی کار می کند. یک کپسول با مکانیزم ساده مسیر خروجی را براساس انقباض یا انبساط مایع داخل آن باز و یا بسته می کند. بازشدن مسیر آنی بوده و بستگی به وجود و یا عدم وجود کندانس در داخل تراپ دارد. هنگامی که در داخل تراپ کندانس وجود دارد مسیر خروجی تراپ باز است و کندانس تخلیه می شود، با تخلیه شدن کندانس و ورود بخار به داخل تراپ به جهت بالاتر بودن دمای بخار نسبت به دمای کندانس، کپسول مسیر خروجی را مجددا بسته و از خروج بخار جلوگیری می کند.

نام تله بخار :

تله بخار ترموستاتیکی خطی TT-21

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79882-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79882-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79882-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3562