محصولات

استیم تراپ ترمودینامیکی TD42L and TH42 H

توضيح فارسي : نوع: TD42H-L

MOP: 42 bar MOT: 400 C Size: 1/2" - 1" Connection: NPT M Body material: A743 GRC A40F

***************************************
-کابرد: این تراپ ها مشهور به تراپ های دیسکی می باشند. عملکرد این تراپ ها براساس یک دیسک و نشیمنگاه مسطح و قوانین ترمودینامیکی می باشد. در این تراپ ها جهت جلوگیری از خورندگی محیط و اتلاف انرژی ، سطح خارجی با لایه ای از جنس ENP پوشیده شده است.

- هر دو مدل این نوع تراپ قابل تعمیر می باشند. مدل TD42L برای کندانس های کم و مدل TD42H برای کندانس های زیاد استفاده می شود.

نام تله بخار :

استیم تراپ ترمودینامیکی TD42L and TH42 H

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79883-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79883-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79883-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9013