محصولات

 تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-14

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-14

توضيح فارسي : نوع: FT-14

MOP: 16 bar MOT: 250 C Size: 1/2" - 3/4" Connection: Flange / Screw Body material: GGG 40.3
**************************************
طرز کار :

-یک شناور با مکانیزم ساده بوسیله اهرم متصل به آن دریچه خروجی را با یک ساچمه براساس میزان کندانس داخل تراپ بازو وبسته می کند.

- باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس باز می شود و تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر روی آن ندارد. این تیپ از تله بخارها بویژه در جاهایی که میزان کندانس زیاد و دائمی می باشد مورد نیاز بوده و در سیستم های انتقال انرژی حرارتی از قبیل مبدلهای حرارتی و منبع کوئلی و سایر موارد مشابه بسیار مناسب می باشد.

- این نوع تله بخارها دارای تر موستاتی می باشند که از طریق هوا و گازهای زائد نیز از سیستم خارج شده و عملکرد صحیح تله بخار را باعث می گردد. همچنین اگر در مواقعی برای فلوتر مشکی ایجاد بشود تخلیه کندانس بوسیله ترموستات صورت می گیرد.

نام تله بخار :

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-14

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79884-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79884-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79884-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6210