محصولات

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-10

توضيح فارسي : طرز کار :

-یک شناور با مکانیزم ساده بوسیله اهرم متصل به آن دریچه خروجی را با یک ساچمه براساس میزان کندانس داخل تراپ بازو وبسته می کند. باز شدن دریچه تدریجی بوده و با توجه به میزان کندانس باز می شود و تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر رئی آن ندارد. این تیپ از تله بخارها بویژه در جاهایی که میزان کندانس زیاد و دائمی می باشد.

این نوع تله بخارها دارای تر موستاتی می باشند که از طریق هوا و گازهای زائد نیز از سیستم خارج شده و عملکرد صحیح تله بخار را باعث می گردد. همچنین اگر در مواقعی برای فلوتر مشکی ایجاد بشود تخلیه کندانس بوسیله ترموستات صورت می گیرد.

-موارد استفاده :
1- مبدل های حرارتی
2- منابع کوئلی
3- یونیت هیتر ها
4- خشک کننده ها
5- دیگهای پخت
6- تبخیر کننده ها
7- خطوط بخار

نام تله بخار :

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-10

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79885-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79885-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79885-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6500