محصولات

تراپ فلوتری AT 12-2

توضيح فارسي : -طرز کار:
یک شناور با مکانیزم ساده بوسیله اهرم متصل به آن دریچه خروجی را با یک ساچمه براساس میزان کندانس داخل تراپ باز و بسته می کند.
- با توجه به میزان کندانس باز می شود و تغییرات لحظه ای فشار تاثیری بر روی آن ندارد. این تیپ از ایرتراپ ها معمولا در مسیر مخازن گاز و یا هوای فشرده جهت تخلیه کندانس با حجم متغیر مورد استفاده قرار می گیرند.

نام ایر تراپ :

تراپ فلوتری AT 12-2

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79889-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79889-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79889-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8828