محصولات

کنترل کننده سطح مایعات EC-6

توضيح فارسي : طرز کار:
این دستگاه براساس قوانین فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت الکترومغناطیسی طراحی شده است. دستگاه کنترل کننده سطح تیپ EC-6 با قابلیت ساخت به صورت نصب از بالا و جوانب مخازن امکان پذیر بوده و در مواردی که مخازن در زیرزمین نصب شده اند مناسبترین دستگاه جهت کنترل سطح مایعات می باشد. تغییر سطح مایع موقعیت مکانی شناور را تغییر می دهد و از طریق سنسورهای تعبیه در داخل دستگاه و بر اثر قوانین فوق الذکر، فرمانهای on-off بسیله کنترل پانل یا بدون پانل به تابلوهای اصلی برق صادر میگردد و بدین طریق سطح مایع در داخل مخزن به شورت اتوماتیک کنترل میشود.
ویژگی ها:
1- قابل ساخت و نصب از جوانب و بالای مخازن
2- دارای قابلیت ارسال فرمانهای الکتریکی on-off
3- امکان تعبیه سنسئرهای بیشتر جهت استفاده از علائم هشدار دهنده و غیره
4- دارای آب بندی کامل
5- امکان تعبیه چند بال جهت ضریب اطمینان بیشتر و یا تغییر نحوه عملکردسوئیچها

نام کنترل کننده سطح مایعات :

کنترل کننده سطح مایعات EC-6

عکس کوچک 1 :

files\8631\Products\79892-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8631\Products\79892-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8631\Products\79892-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

8043