محصولات

آی توپی پوزیشنر سامسون (i/p پوزیشنر)

پنوماتیک سامسون با i/p پوزیشنر (کنترل والو)

موتور سامسون

کنترل والو موتوری

فشار شکن سامسون

کنترل والو (پنوماتیک ) سامسون

کنترل والو (پنوماتیک) اسپیراکس سارکو هنویل دار

کنترل والو فیشر

پنوماتیک هندویل دار

موتور

شیر اطمینان ( سیفتی والو)

شیر ترموستاتیک

شیر پروانه ای اهرمی(باترفلای ولو)

سیفتی ولو (شیر اطمینان)

شیر فلکه سوزنی فلنچی

شیر فلکه سوزنی جوشی

لول گیج مغناطیسی MLG-33

لول ترانسمیتر تیپ LT-33

کنترل کننده و نشان دهنده سطح مایعات MLG-33

نشان دهنده و کنترل کننده سطح مایعات LT-33

کنترل کننده سطح مایعات ER-6

فلوسوئیچ EC 16-2

فلوسوئیچ خطی EC 16-1

لول فانتینی EC-12

کنترل کننده سطح مایعات EC-6

کنترل کننده سطح مایعات EC-4

تراپ فلوتری AT 12-2

تراپ فلوتری تله بخار AT 12-1

ایرونت فلوتری AV 13-1

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-10

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FT-14

استیم تراپ ترمودینامیکی TD42L and TH42 H

تله بخار ترموستاتیکی خطی TT-21

وکیوم بریکر ولو

ایر تراپ

تله بخار ترموستاتیکی

گیت ولو (Gate valve)

گلوب ولو (Galobe valve)

بال ولو (Ball valve)

باترفلای ولو

شیر خلاءشکن

شیر کشویی اسپانیا

بال ولو استیل Jc

شیر پروانه ای

شیر کشویی آلمان

شیر توپی بونتی

شیر کشویی زبانه فلزی

شیر سوپاپی مورب

شیر سوپاپی یکطرفه

پنوماتیک کنترل ولو

شیر فشار شکن

آی توپی YT-1300

الکترو پنوماتیک یوزیشنر

آکچر FLU

اسمارت پوزیشنر

اکچیوتر پنوماتیک آلفایر

اکچیوتر آلفایر

شیر کنترل کننده خودکار فشار

شیر گلوب ولو

شیر پینچ ولو (بدنه باز و بدنه بسته)

شیر صافی فلنجدار

کانورتور

پوزیشنر

شیر پنوماتیک تدریجی Samson

شیر کنترل کننده خودکار